Kropsorienteret terapi?

Kropsorienteret psykoterapi er en dybdegående helkropsbehandling, der virker dybt afspændende kropsligt og mentalt. 

Ubalance skabes ved at vi navigere fra kroppen “vores følelser”, til hovedet “vores tanker”, fordi press og stress tvinger os til at have mere kontrol og styr på det omkringliggende, det påvirker at kroppen spænder op, vi kender det med at have skulder op til ørene, eller vi spænder vi i hofterne osv. Sener udvikles der smerter eller kroppen bliver syg, af det ubevidste stress vi udsætter den for, lige så meget er vores hjerne udsat for spændinger, når tankerne køre rundt uden pause, vi kender det at ligge søvnløs, hovedpine/tankemylder, hukommelsen svigter osv.     Angst og depression mærkes mere ubehageligt når det florerer i hovedet, hvor kropsligt bliver det meget nemmere at håndtere.

Kunsten i behandlingen er at udvikle følelsernes intelligens gennem kropsbevidsthed, igennem her vil en fysisk eller psykisk udfordring forløses i den proces den enkelte har brug for.

Samtalen er at åbne døren, kropsterapien er indfølingen med, hvad din krop vil prøver at udtrykke

Kropsterapien er også en dyb personlig udvikling, hvor ressourcer- kvaliteter- selvfølelse vil styrkes, opmærksomheden vil gøre det nemmer at navigere i det, der for dig kan virke udfordrende, skelneevnen mellem hvad mærkes/føles rigtigt og forkert i den given situation øges.

At blive mødt med tid og hjerterum, kan i sig selv sætte dybe processer i gang.

Jeg vil efter behandling, inspirere til selvregulerende mentale/fysiske metoder/øvelser som vil være forbyggende og udviklende i den proces du har brug for.

Forandring er en naturlig proces, Forandring kræver indsigt, Forandring kræver, at du selv tager del i det