Kropsorienteret terapi?

Kropsorienteret psykoterapi? Er dybtgående terapeutisk massage/kropsbevidsthed og samtale. Et helhedsorienteret og nysgerigt sammenhæng, mellem det fysiske, følelsesmæssige og mentale.

Samtalen er at åbne døren, samt indfølingen med, hvad din fysiske eller psykiske udfordringer vil prøve at udtrykke. Afspændingens frirum giver dig mulighed for at reflektere til, hvad der forgår i dig. Indsigten vil vække hele din kropslige og følelsesmæssige intelligens, som helt naturligt vil fokusere på at genskabe og heale årsagen.

Din krop forsøger at forvalte den mængde af påvirkninger og belastninger, som du udsætter den for, det påvirker alle systemer og organer på kryds og tværs i din krop, derfor smerter og sygdom kan komme til udtryk, hjernen og sindet udfordres på følelser og personlighed.

Kropsterapien er også en dyb personlig udvikling, hvor ressourcer- kvaliteter- selvfølelse vil styrkes, opmærksomheden vil gøre det nemmer at navigere i det, der for dig kan virke udfordrende, skelneevnen mellem hvad mærkes/følels rigtigt og forkert i den given situation øges.

Hjernen har brug for langsomhed, for at optage konkrete kropslige sansninger, derfor skal du tilsidesætte 2 timers kvalitettid til dig selv. Jeg vil efter behandling, inspirere til selvregulerende metoder/øvelser (mentalt bevidsthedstræning) som vil være forbyggende og sundhedsfremmende…

Forandring er en naturlig proces, Forandring kræver indsigt, Forandring kræver, at du selv tager del i det.