Stress/smerter.

Kropsorienteret psykoterapi er velegnet til at mindske kroppens og psykens stressniveau og derved mindske eller helt fjerne følgesymptomerne.

For at kunne rumme stress, følelser og indre uro/smerte, er det vigtigt at have kontakt til vores fysiske krop, det betyder først og fremmest, at det du mærker tager udgangspunkt i, hvad du gør. Du bruger det, du kan mærke, til at navigere efter.

Det vil sige, at hvis vi har dårlig kontakt til vores krop, vil vi hurtigt blive stressede eller overvældede af vores følelser. Hvis vi derimod har en god kropskontakt, vil vi kunne rumme meget mere uden at blive påvirket eller overvældede. Stress opstår når vi udsættes for pres, krav, forventninger eller belastninger gentagende bekymringer, som overstiger de evner, ressourcer og muligheder vi har, for at løse situationen eller opgaven lige nu.

Stress og vedvarende bekymringer påvirker de centrale hjernecentre, der styrer både krop og psyke. Når stressniveauet bliver for højt, går det ud over kroppens kemi og funktioner. Dette kaldes negativ stress og kan forårsage hovedpine, smerter i nakke, ryg, lænd og hofter, søvnløshed, koncentrations- og hukommelses-besvær, svimmelhed nedsat organfunktion osv.

En langvarig og permanent stresstilstand, hvor kroppen altid er alarmberedskab, fordi belastninger bliver ved med at være store, øger risikoen for en række alvorlige helbredsproblemer. Ubehandlet stress kan forårsage både fysiske og psykiske sygdomme – åreforkalkning, nedsat organfunktion, blodpropper, forhøjet blodtryk, diabetes, fordøjelsesproblemer, migræne, misbrug, angst og depression, barnløshed osv.

Stress påvirker vores centrering – ubalance i højre og venstre hjernehalvdel påvirker evnen til at fokusere på noget eller nogen samtidig, med at fastholde og sanse hvilken livssituation man befinder sig i. Centrering vil støtte din evne til at navigere og fokusere, og give dig følelsen af din retning og aktivitet som du ønsker dig. F.eks. når du gerne vil høres, når du har brug for at lede, når du har brug for at nå et mål, har brug for at forsvare dig eller kæmpe, når du har brug for at stå fast, og når det du har brug for at afgrænse dig, være til stede i et autentisk nærvær, mere bøjelig og balancerende i mødet med dine omgivelser privat og arbejdsmæssigt.

Centrering er værdifuld i vores samspil mellem tanker og følelser og bevidsthed om det vi mærker. Ofte er det uhensigtsmæssige vaner, der gør at det er svært at mærke efter. Det kan være vi tænker os frem til handlinger uden at lytte til hvad vi endelig mærker. Centreringen vil øge din opmærksomhed og nysgerrighed, ved at lytte og mærke efter vil du være mere bevidst og korrigere ud fra den retning der vil nære dig.

Afgrænsning fra andres energi er særdeles vigtig for vores egen centrering. Når vi er sammen med andre, kan vi let blive sammenflydende, både arbejdsmæssigt eller privat. Egne værdier og holdninger kan være svære at opdage, hvis vi ikke kan mærke os selv, vi kan blive påvirket af andres humør, blive mere påvirkelige og sårede, hvis andre konfronterer eller siger noget. Du vil have svært ved at afvise det og blive ramt direkte. Når du er afgrænset, kan det godt være du bliver ramt, men det, du mærker, kan du vælge ikke at tage ind, fordi din refleksion og evnen til at kunne skelne klart imellem hvad er dig, og hvad der ikke er dig, kan blive en integreret styrke ved kropsbevidsthed.

I kropsorienteret psykoterapi er grounding (jordforbindelse) og sansebearbejdning grundlaget for centrering og grænsedannelse. Grounding mærkes fysisk – en mental sansning imellem hjerne og kropsbevidsthed vil være en “lige nu” oplevelse du mærker. Du vil kunne evne at løfte dig væk fra en oplevelse af noget der var, til noget du vælger at være i, så det bliver nemmere at acceptere og mærkes mere realistisk for dig. Du vil kunne møde modstand og udfordringer med en mere neutral og positiv indstilling.

Med god kontakt til dig selv, vil det være ligesom et træ med en dybt forankret rod i jorden, en stamme der er bøjelig nok, til at kunne modstå en større storm uden at knække.